Recent Posts

“Bỏ túi” cách kiểm tra driver còn thiếu cho máy tính

Driver là phần mềm hỗ trợ hệ điều hành quản lý các phần cứng của máy tính. Nếu thiếu một driver của phần cứng nào đó thì phần cứng này sẽ không thể hoạt động được. Vì vậy, cần phải có cách kiểm tra driver còn thiếu cho máy tính. …

Xem thêm »