Recent Posts

Những dòng con lăn công nghiệp

Con lăn công nghiệp (con lăn) là thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống băng tải công nghiệp có sử dụng con lăn để vận chuyển sản phẩm. Các dòng con lăn công nghiệp hiện nay: Con lăn điện Con lăn điện (con lăn động cơ) là con lăn …

Xem thêm »