Nếu đã kê khai thuế điện tử thì có nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy được không?

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký khai thuế với cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp không thể tiến hành nộp hồ sơ điện tử được thì có thể nộp hồ sơ khai thuế giấy được không? Trong bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp đã chuyển hình thức kê khai truyền thống sang kê khai thuế qua mạng thì vướng mắc này nhận được rất nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp, cũng giống như sự quan tâm đối với vấn đề cách cài đặt phần mềm đọc file xml.

Trả lời vướng mắc này cho các doanh nghiệp, tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 180/2010/TT-BTC đã có những quy định cụ thể như sau:

“Kể từ khi CQT chấp nhận hình thức kê khai điện tử đến khi ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử, NNT không thực hiện thủ tục khai thuế bằng các hình thức khác (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này).”

Căn cứ theo quy định này thì kể từ khi cơ quan thuế đã chấp nhận hình thức kê khai thuế điện tử đến khi ngừng sử dụng hình thức này thì người nộp thuế không thể thực hiện việc kê khai thuế bằng các hình thức khác.

đăng ký khai thúe

Vậy, nếu trong các trường hợp bất khả kháng thì sao? Có thể thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy khi đã đăng ký kê khai thuế điện tử được hay không?

Theo quy định tại Thông tư 180/2010/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1 quy định xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau:

“1. Trường hợp gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời.”

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 35/2013/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 180/2010/TT-BTC quy định:

“2. Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ khai thuế điện tử mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.” 

Phần mềm HTKK báo lỗi không đúng định dạng xử lý bằng cách nào?

Phân biệt hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in và hóa đơn đặt in

Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật này có thể rút ra kết luận như sau:

Trường hợp người nộp thuế đã tiến hành đăng ký kê khai thuế theo hình thức giao dịch điện tử thì sẽ không được thực hiện thủ tục kê khai bằng hình thức khác như nộp hồ sơ giấy, trừ một số trường hợp cụ thể như sau:

– Nếu gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

– Trường hợp đến hạn nộp hồ sơ khai thuế điện tử mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế không bị phạt hành chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Tóm lại, nếu doanh nghiệp đã đăng ký kê khai thuế điện tử thì chỉ được nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy trong trường hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được khắc phục sự cố, người nộp thuế sẽ tiến hành lập hồ sơ khai thuế bằng giấy và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Có thể bạn quan tâm

[Mách bạn] 5 tiêu chí lựa chọn màn hình tương tác chất lượng, hiệu quả

Cùng với sự phát triển của công nghệ, https://tomko.com.vn/man-hinh-tuong-tac ngày càng thể hiện sự ưu việt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *