Dùng mẫu thông báo nào để thay đổi thông tin trên hóa đơn đã phát hành

Khi tiến hành làm thủ tục thay đổi thông tin trên hóa đơn đã phát hành thì doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu thông báo thay đổi thông tin TB04/AC trong phần mềm HTKK. Bên cạnh đó, quản lý hóa đơn điện tử đối với trường hợp sử dụng hóa đơn còn lại sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận huyện thì phải gửi thêm BKHĐ chưa sử dụng của tổ chức (BK01/AC) theo hướng dẫn của công văn 2010/TCT-TVQT cụ thể:

– Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng doanh nghiệp chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và được sử dụng ngay hóa đơn.

thay đổi thông tin hóa đơn

– Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

+ Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì thực hiện như sau:

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc nâng cấp chương trình Quản lý ấn chỉ để nhập được bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) đến cơ quan thuế nơi chuyển đến; Phòng/bộ phận Ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế nơi chuyển đến căn cứ vào thông tin trên các bảng kê nêu trên và thông báo phát hành hóa đơn đã nộp ở cơ quan thuế nơi chuyển đi để nhập thông báo phát hành những số hóa đơn đăng ký tiếp tục sử dụng vào chương trình Quản lý ấn chỉ. 

Nếu đã kê khai thuế điện tử thì có nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy được không? 

Phần mềm HTKK báo lỗi không đúng định dạng xử lý bằng cách nào?

+ Trong trường hợp nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì cần phải thực hiện việc hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và tiến hành thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi thông tin trên hóa đơn đã phát hành thì sẽ thực hiện dùng mẫu thông báo thay đổi thông tin TB04/AC trên phần mềm HTKK để tiến hành thay đổi thông tin. Đây là một trong những phần nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến công việc thực tiễn của các doanh nghiệp hiện nay, do vậy, với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp ích cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện sử dụng hóa đơn trong các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm những trường hợp cụ thể được thay đổi thông tin trên hóa đơn đã thực hiện việc thông báo phát hành hóa đơn.

 

Có thể bạn quan tâm

Lợi ích của tự động hóa quy trình đóng gói Pallet của bạn

Máy quấn pallet là một cách dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *