Tìm hiểu khái niệm báo cáo tài chính là gì?

Lập báo cáo tài chính là nghĩa vụ mà mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện. Vậy báo cáo tài chính là gì? Việc lập báo cáo tài chính sẽ thực hiện như thư thế nào? Cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính chính là hệ thống các bảng biểu dùng để mô tả thông tin tình hình tài chính, kinh doanh, các luồng tiền của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, báo cáo tài chính chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả cũng như những tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của các doanh nghiệp.

Nhờ báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp có thể trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm.

Luật của cơ quan thuế đã quy định rõ, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc các ngành, các thành phần kinh tế phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Đối với những công ty hoặc tổng công ty có những đơn vị trực thuộc, thì ngoài báo cáo tài chính năm, những công ty này còn phải thực hiện báo cáo tài chính tổng hợp hay báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm. Những báo cáo này dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc.

báo cáo tài chính

Còn đối với những doanh nghiệp trực thuộc nhà nước, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thì ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm, các doanh nghiệp này cần phải lập thêm báo cáo tài chính giữa niên độ một cách đầy đủ nhất.

Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định về việc lập báo cáo tài chính để có thể thực hiện, triển khai một cách tốt nhất.

Quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã được quy định rõ ràng, cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp trực thuộc nhà nước:

–  Sau 20 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
–  Sau 30 ngày đối với báo cáo năm – kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với các tổng công ty

– Sau 45 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
– Sau 90 ngày đối với báo cáo năm, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với các đơn vị kế toán trực thuộc

– Nộp BCTC quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.
Đối với các DN tư nhân, các công ty hợp danh:
– Sau 30 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các DN khác còn lại:

– Đối với các doanh nghiệp không thuộc các trường hợp trên, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy có thể thấy, thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với từng đối tượng đã được quy định cụ thể, do vậy, các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định này để có thể hoàn thành tốt nhất nghĩa vụ của mình.

https://tusachgiadinh.net/

https://tusachgiadinh.net/tin-tuc/

Có thể bạn quan tâm

Những dòng con lăn công nghiệp

Con lăn công nghiệp (con lăn) là thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *