DN chưa phát sinh doanh thu có phải kê khai thuế không?

Hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đều phải có nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính, kê khai thuế và nộp thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động chính thức, chưa có doanh thu thì việc kê khai thuế phải làm thế nào? Doanh nghiệp đó có thuộc đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không? Bài viết sau đây sẽ giúp giải đáp thắc mắc về việc kê khai thuế đối với doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu.

1. Kê khai thuế giá trị gia tăng

Nếu doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động kinh doanh, chưa phát sinh doanh thu thì chắc chắn sẽ chưa có hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra nộp cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần chuẩn bị tờ khai trắng để nộp lên cơ quan thuế.

Nếu doanh nghiệp lựa chọn kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trên tờ khai thuế GTGT tích vào chỉ tiêu 21 không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

2. Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

a. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

– Dù doanh nghiệp có kinh doanh hay không, có phát sinh doanh thu, chi phí hay không thì doanh nghiệp cũng không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý.

– Mặt khác, doanh nghiệp cũng không cần phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (vì doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh, không có doanh thu nên cũng không phát sinh nghĩa vụ thuế).

b. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm dù doanh nghiệp có phát sinh các khoản doanh thu hay không phát sinh doanh thu. Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến cơ quan thuế.

kê khai thuế

3. Kê khai thuế thu nhập cá nhân

a. Khai thuế thu nhập cá nhân

– Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động mà phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thì doanh nghiệp phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế theo kỳ quy định (tháng, quý) dù phát sinh doanh số hay chưa.

– Trường hợp trong tháng (đối với khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với khai theo quý) không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng hoặc quý đó.

– Trong kỳ kinh doanh đó, nếu doanh nghiệp chưa có lao động thì doanh nghiệp cũng không cần khai thuế thu nhập cá nhân.

b. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Tương tự như kê khai thuế thu nhập cá nhân, trong kỳ kinh doanh trong năm doanh nghiệp có trả tiền lương cho người lao động thì doanh nghiệp buộc phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Ngược lại, nếu doanh nghiệp chưa cần phải trả thu nhập cho người lao động thì sẽ không phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Những điều cần biết về chữ ký số token và chứng thư số đối với DN 

Tóm tắt các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 2020

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mặc dù hoạt động chưa sinh lợi nhuận nhưng định kỳ theo quý, doanh nghiệp vẫn cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho chi cục thuế quản lý trực tiếp với mục đích xác thực doanh nghiệp thực sự không sử dụng hóa đơn trong kỳ kinh doanh. Theo đó, trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, kế toán ghi số lượng hóa đơn đã sử dụng = 0.

Tóm lại, dù doanh nghiệp chưa chính thức hoạt động hay chưa phát sinh doanh thu thì vẫn cần kê khai thuế hoặc nộp tờ khai trắng. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định khi kê khai thuế để tránh trường hợp sai sót không đáng có dẫn đến bị xử phạt.

Có thể bạn quan tâm

Lợi ích của tự động hóa quy trình đóng gói Pallet của bạn

Máy quấn pallet là một cách dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *